Responsive image

User
Day Week Month Year
No. User Nick Name AC Submit Ratio
1
18软三_梁鑫
43.860%
2
18软工三班_刘鹏辉
55.556%
3
18软工三班全意欣
76.923%
4
18软一肖金峰
53.333%
5
18-物联二班-杨展
63.636%
6
18计2夏传宇
66.667%
7
18软三周鹏飞
66.667%
8
小影
83.333%
9
18软三李君圣
71.429%
10
18软三谷渊博
71.429%
11
18软三牛鑫锟
62.500%
12
18软三 王星星
55.556%
13
18软工三班吕贻峰
41.667%
14
18软三张辉
38.462%
15
18计科二班李邦振
35.714%
16
18软三高嘉隆
19.231%
17
18计科杨豪杰
100.000%
18
18计二宋晨
80.000%
19
181360260
80.000%
20
18软三王帅
57.143%
21
赵消
36.364%
22
18软三张英豪
12.903%
23
18软一赵志豪
75.000%
24
18软三王子豪
75.000%
25
18软3高古涛
75.000%
26
18计二唐锋林
60.000%
27
18软三石明康
60.000%
28
18软三马金良
60.000%
29
18计二梅坤
42.857%
30
181360242
37.500%
31
181710255
37.500%
32
18软三_张瑜莹
25.000%
33
杨筱水
66.667%
34
181360224
66.667%
35
18软三张航
40.000%
36
18软三张筱婧
33.333%
37
18_软工二班_王梓旭
28.571%
38
18软工三班 苗莹利
25.000%
39
18软工三班杨文茜
25.000%
40
王小辉
20.000%
41
17软四王子鑫
100.000%
42
18计科一班刘夢真
100.000%
43
18软一高聚阳
50.000%
44
18软三王凌卓
50.000%
45
18计科二班韩永康
50.000%
46
张童童
50.000%
47
18计科二班苏全波
33.333%
48
18软工三班武帅
33.333%
49
18软工一班任守礼
14.286%
50
18 软工三班 彭丽杰
8.333%
1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 
251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 
501-550 551-600 601-650 651-700 701-750 
751-800 801-850 851-900 901-950 951-1000 
ACM算法攻关部
  • Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ

    OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap

    Copyright 2016 ACM算法攻关部
    关于网站改版