Responsive image

User
Day Week Month Year
No. User Nick Name AC Submit Ratio
601
18计二-魔术师
100.000%
602
18-计科-张三
100.000%
603
17计科张三三
100.000%
604
201811
100.000%
605
刘永亮
100.000%
606
18计科一班刘夢真
100.000%
607
18计科2班郑国栋
100.000%
608
bbbbb
50.000%
609
张三
50.000%
610
88888888
50.000%
611
16 物二 王杰
50.000%
612
18计科1班孟文丽
50.000%
613
18计科一班张星星
50.000%
614
18计科二班韩永康
50.000%
615
张童童
50.000%
616
171530888
33.333%
617
16电一任德珍
33.333%
618
18级计科
33.333%
619
王天飞
33.333%
620
16计二柳浦
25.000%
621
食欲
25.000%
622
180700141
25.000%
623
杜蕊蕊
25.000%
624
小槑
25.000%
625
李文静
25.000%
626
18计科一班蔡梦利
25.000%
627
18 计科二班 王家庆
25.000%
628
纳鲁多&啥时gei
16.667%
629
17电二陈世亮
16.667%
630
17~物联~李开文
16.667%
631
王明月
16.667%
632
18计科王敬一
16.667%
633
hhhhhhh
14.286%
634
童乐苒
14.286%
635
cm
14.286%
636
18计科一班李荣荣
14.286%
637
HHHHHYYN
10.000%
638
18软工一班任守礼
9.091%
639
17计科-李冰川
8.333%
640
软工1班
7.143%
641
第十组
7.143%
642
18软工1班
4.762%
643
z8_18rg1
3.846%
644
软工一班
3.846%
645
18软工一班
3.333%
646
sindy
0.000%
647
16电一秦亚磊
0.000%
648
16电一刘庆添
0.000%
649
17软三王天凯
0.000%
650
16计科 透明
0.000%
1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 
251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 
501-550 551-600 601-650 651-700 701-750 
751-800 801-850 851-900 901-950 951-1000 
1001-1050 
ACM算法攻关部
  • Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ

    OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap

    Copyright 2016 ACM算法攻关部
    关于网站改版